Formulär
Formulär är en e-tjänst för dig som är verksam inom svensk hälso- och sjukvård.
Du når tjänsterna via ditt eTjänstekort.

Slutför utloggning

Av tekniska skäl måste du stänga din webbläsare helt för att logga ut.

Slutför utloggning

Av tekniska skäl måste du stänga din webbläsare helt för att logga ut.

Du blev utloggad på grund av inaktivitet.

Design

Här utformar du formulärmallar och anger hur de får användas. Du kan dela dem med andra vårdenheter eller låta invånargrupper själva initiera en vårdkontakt.
Utskick

Ett formulär kan skickas till enskild invånare eller till hel mottagarlista. Utskicken av formulär kan göras av dig som har medarbetaruppdraget Vård och behandling eller Kvalitetsregister.
Uppföljning

Här kan du som har medarbetar-uppdraget Vård och behandling eller Kvalitetsregister se besvarade formulär, skicka påminnelser samt exportera besvarade formulär.
Om våra tjänster
Mer info
Formulär är en nationell e-tjänst som möjliggör utskick av strukturerade formulär till invånare via 1177.se. Exempel på användningsområden är hälsodeklarationer inför och efter besök, uppföljning av vårdaktiviteter, integration med kvalitetsregister, matdagbok och invånarinitierade formulär. Tjänsterna är anslutna till Nationella tjänsteplattformen och går att integrera med vårdsystem, användas som fristående webbtjänster eller som en kombination av båda. För mer information, kontakta e-tjanster@1177.se.